Skip to main content

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet maakt drinkwater, maar zorgt ook met ca 2.500 medewerkers dat het afvalwater en hemelwater via riolering wordt afgevoerd. Zij zuiveren het afvalwater en halen daar weer bruikbare stoffen uit. Houden het water op de juiste hoogte. Zorgen dat de dijken stevig zijn. En houden de grachten schoon. Waternet werkt voor de opdrachtgevers Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam. Samen met deze opdrachtgevers zorgt zij voor veilig, schoon en voldoende water. Voor mens en natuur. Kortom, een divers palet aan werkzaamheden en manieren van werken.

De afgelopen periode is flink ingezet op digitalisering. Zowel in de primaire processen, denk hierbij aan alles meetbaar maken door middel van internet of things, optimale digitale werkstomen en ketenintegratie, maar ook digitalisering in de medewerkers omgeving.

Medewerkers hebben de beschikking gekregen over een nieuwe digitale werkplek op basis van Windows 10 en verschillende onderdelen van het Office 365 platform. Archieven worden digitaal gemaakt en centraal beschikbaar gesteld.

Vraag

Waternet is een organisatie die volop in ontwikkeling is; er wordt ambitieus gewerkt aan een kanteling richting een digitale en vooral agile organisatie. Binnen verschillende domeinen wordt op DevOps’ manier invulling gegeven aan de digitale transformatie. Het werken wordt anders en er wordt volop gebruik gemaakt van nieuwe digitale hulpmiddelen. ‘Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers aangehaakt zijn bij de ontwikkeling en de vernieuwing kunnen adopteren? Hoe zorgen we voor optimaal digitaal werken, vergaderen en kennisdelen?’ Dit waren de vragen die Waternet eind 2017 bij ons heeft neergelegd.

Aanpak

Het DevOps team dat zich richt op de medewerker omgeving is door een aantal consultants van ons ondersteund in het voorbereiden, ontwikkelen en aanbieden van de nieuwe mogelijkheden. Voor het betrekken van de medewerkers in alle domeinen en de digitale transformatie is speciaal voor Waternet een adoptie framework ontwikkeld.

We hebben een scan uitgevoerd voor het bepalen van de digitale vaardigheid van de medewerkers en verschillende afdelingen. We hebben met veel trots en met fijne samenwerking als een (h)echt agile team de rollen van product owner, functioneel consultant, testspecialist en adoptiespecialist ingevuld.

Resultaat

Solution design voor de moderne werkplek en nieuwe manier van werken binnen Waternet. Functioneel inrichten van de oplossing en nieuwe manier van werken: ‘Zo doen we dat’.  Verschillende trainingen en coaching gedurende de uitrol van de nieuwe werkplek.

Een eigen adoptie aanpak voor uitvoeren van adoptieprogramma’s met behulp van het adoptie framework inclusief uitgewerkte opzet voor communicatie, training en sturing. Hiermee heeft Adoptie een prominente plek gekregen binnen de organisatie. Met het framework is kwaliteitsborging, kennisdeling en coördinatie via principe van Chapter tussen domeinen/teams en teams IT geregeld.​

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV

Jouke Stroosnijder
Michiel Willemse

Heb je nog een vraag?

We geven je graag antwoord.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.