Privacy statement

Adoptify Technology BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adoptify Technology BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkgerelateerde gegevens zoals wergever en functie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@adoptify.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Adoptify Technology BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van onze diensten;
 • Het opstellen van een offerte;
 • Het afhandelen van contactaanvragen;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het analyseren van je gedrag op onze websites;
 • Voor de werving en selectie van nieuw personeel;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat je een formulier invult op onze website, vat Adoptify Technology BV dat op als een signaal van interesse in een bepaald onderwerp. Bij het invullen van een formulier op onze website, waarbij je expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behouden wij ons het recht voor om uw informatie op te nemen in ons mailbestand. Dit geldt voor downloadformulieren, inschrijvingen voor events of webinars, aanmelden voor onze nieuwsbrief, of het invullen van het contactformulier. Indien je hier expliciet toestemming voor geeft, kunnen wij je periodiek relevante informatie sturen of aanbiedingen doen middels e-mail of per telefoon.

We maken voor deze berichtgeving gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij ons bekende kenmerken en je gedrag op onze webdomeinen. Het doel van deze geautomatiseerde besluitvorming is dat de berichten die je van ons ontvangt, voor jou zo relevant mogelijk zijn. Je kunt je te allen tijde afmelden voor e-mailing en/of nieuwsbrieven vanuit onze kant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adoptify Technology BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Jouw identificeerbare gegevens die wij bewaren voor de correcte uitvoering van onze diensten en de administratie daarvan, bewaren wij zo lang als de wetgever en uitvoerder (De Belastingdienst) vereisen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adoptify Technology BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Adoptify Technology BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Adoptify Technology BV jouw persoonsgegevens aan andere derden zoals Google, Meta LinkedIn en HubSpot. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Jouw identificeerbare gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, komen niet terecht op hun servers – binnen noch buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adoptify Technology BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Adoptify Technology BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij hebben, in navolging van de wet, verwerkingsovereenkomsten met onze partners op dit vlak, te weten Google, Meta, LinkedIn en HubSpot. Jouw identificeerbare gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, komen niet terecht op hun servers – binnen noch buiten de EU.

90 dagen nadat je voor het laatst actief bent geweest op onze website, zullen wij je geen aanbiedingen meer tonen waarvan wij of onze partners (Google, Meta of LinkedIn) denken dat die voor jou relevant zijn. Een herinnering: het is altijd mogelijk om je browsergeschiedenis (met name opgeslagen cookies) te wissen, anoniem gebruik te maken van het internet of aan te geven dat een advertentie voor jou niet relevant is of dat je deze niet nog eens wilt zien. Hier lees je een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adoptify Technology BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@adoptify.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Adoptify Technology BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adoptify Technology BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@adoptify.nl

Vragen

Voor vragen of klachten op het gebied van privacy, kunt u contact opnemen met Adoptify Technology BV via administratie@adoptify.nl of telefonisch via 085 – 0606677.

Adoptify Technology BV

Suikersilo-oost 30
1165 MS Halfweg

Scroll naar boven