DiGi Fit Index Scan

Digitaal fit en vaardig

Ontdek het digitale potentieel van jouw organisatie

De digitale fitheid van je organisatie hangt af van de digitale vaardigheid, digitale cultuur en veranderbereidheid van jouw medewerkers. Wist je dat je dit kunt meten? De DiGi Fit Index Scan geeft je concrete handvatten om je medewerkers gericht te ondersteunen bij de digitale transformatie van je organisatie en je afdelingen beter digitaal te laten werken. Maak van jouw organisatie een digitaal fitte en vaardige organisatie. Niet alleen maak je zo digitaal (samen)werken meetbaar leuker en efficiënter, maar ook de productiviteit gaat enorm vooruit. 

Ontdek het digitale potentieel en weet welke leerbehoeften jouw medewerkers hebben. 

Hoe digitaal vaardig en fit is jouw organisatie?

Zoek je concrete handvatten om je medewerkers gericht te ondersteunen bij de digitale transformatie van je organisatie? En om je afdelingen beter en productiever te laten (samen)werken?

De DiGi Fit Index Scan geeft je direct inzicht in: 

 • de digitale vaardigheid van je medewerkers; 
 • de digitale fitheid van elke afdeling; 
 • de digitale veranderbereidheid binnen je organisatie; 
 • het verbeterpotentieel voor digitaal (samen)werken en verbinden; 
 • de leerbehoeften van je medewerkers en hoe je ze hierin optimaal kunt ondersteunen. 

De digitale blauwdruk van je organisatie

De DiGi Fit Index Scan levert een digitale blauwdruk van je organisatie op, gebaseerd op de volgende aspecten: 

 • drie digitale persoonlijkheden en hoe vaak ze voorkomen binnen je bedrijf; 
 • hoe digitaal vaardig je medewerkers zijn op vijf productiviteitsgebieden; 
 • hoe digitaal fit je afdelingen zijn op basis van vijf digitale dimensies; 
 • hoe elke medewerker op basis van zijn/haar vaardigheden digitaal kan groeien; 
 • wat de belangrijkste digitale handelingen zijn per afdeling en binnen de organisatie als geheel; 
 • welke digitale werkstijlen je organisatie kent; 
 • waar het grootste verbeterpotentieel zit; 
 • met welke leervormen dit kan worden behaald. 

Start je adoptieprogramma met een nulmeting

Aan de hand van het resultaat van de DiGi Fit Index Scan geven onze consultants een gedegen advies om de digitale vaardigheid en fitheid van je organisatie te verbeteren. Met praktische voorstellen om leuker, slimmer en productiever samen te werken en een persoonlijk groeiplan voor elke medewerker gebaseerd op zijn/haar digitale vaardigheden.  

De scanresultaten zijn ideaal om per afdeling of team een adoptieprogramma op te stellen, gebaseerd op hun digitale fitheid. Binnen dat programma bepalen de medewerkers zelf het verbeterpotentieel. 

De scan dient als nulmeting en kan na 12 tot 18 maanden nogmaals worden uitgevoerd als vervolgmeting. Zo maak je de voortgang meetbaar. 

Deze klanten gingen jou voor

Logo Cogas

Cogas geeft aandacht aan adoptie om de mogelijkheden van Microsoft 365 optimaal te benutten

Logo woningcorporatie Woonzorg Nederland

Medewerkers van Woonzorg Nederland werken efficiënter en flexibeler samen in nieuwe Teams-omgeving

Actium logo

Inzicht krijgen in beter digitaal samenwerken? Actium koos voor de DiGi Fit Index Scan van Adoptify voor een concreet plan.

Wil je ook het digitale potentieel van jouw organisatie in kaart brengen?

  Krijg inzicht in het verbeterpotentieel met de DiGi Fit Index Scan van Adoptify.  

Scroll naar boven